2016/11/29

Bloggdesigntisdag | Ändra text i HTML
Jag rekommenderar att i de flesta lägen att ändra textstil, storlek, med mera, med CSS-kod men skulle du välja göra det i HTML, vilket jag också gör ibland, finns här några användbara koder.


Fet stil

Kursiv stil

Överstruken text

Understruken text

Centrera text/ bild

Radbrytning

Mellanslag

En länk

En bild

En bild som länk

Ändra storlek på din text

Ändra typsnittet

Ändra färg på på din text

Ändra typsnittet, färgen och
storleken i samma kod
<b>DIN TEXT</b>

<i>DIN TEXT</i>

<strike>DIN TEXT</strike>

<u>DIN TEXT</u>

<center>DIN TEXT</center>

<br />

&nbsp;

<a href="ADRESSEN TILL SIDAN">DIN LÄNKTEXT</a>

<img src="ADRESSEN TILL DIN BILD">

<a href="URL TILL SIDAN"><img src="URL TILL BILDEN"/></a>

<div style="font-size: STORLEKEN;">DIN TEXT</div>

<div style="font-family: TYPSNITT;">DIN TEXT</div>

<div style="color: #FÄRGKOD;">DIN TEXT</div>

<div style="font-family: TYPSNITT; color: #FÄRGKOD; font-size: STORLEKEN;">DIN TEXT</div>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Följ mig på Instagram @JohannaEwaBerglund