19 februari 2018

HIV-hemtest hjälper både läkare och patienterDet händer att denna fråga uppstår: Kan jag ha smittats med HIV? Det har inte bara en mycket obehaglig eftersmak, utan också vidsträckta konsekvenser. HIV-patienter behöver inte bara utföra säkert sex, utan måste också noggrant tänka på vem de behöver informera om infektionen. Detta är oerhört viktigt, eftersom man faktiskt kan bli straffskyldig om man inte informerar någon och denne blir smittad. Ett exempel är när en HIV-patient inte informerar sin tandläkare eller sin kirurg om smittan, och läkaren i sin tur blir infekterad under behandlingen.

På samma sätt har patients egna vanor inflytande på sjukdomsuppkomsten. Det finns nu mycket effektiva mediciner som kan hålla viruset i schack och stödja patientens immunförsvar så att aids aldrig bryter ut.
Visst kan det vara förståeligt, även om det samtidigt är väldigt oaktsamt, att människor tänker att de inte vill veta om de blivit smittade. Ofta är steget att gå till läkaren eller till en hälsocentral för att få svar nästan oöverstigligt. Du måste avslöja dig själv, avslöja det mest intima, för en främling. Då är  det en stor hjälp om du kan få en första översikt i ditt eget hem. Det finns hemtester som använder den så kallade screeningmetoden för att leta efter antikroppar i blodet. Ett sådant test kan hittas till exempel på http://www.hivtesthemma.se. Omfattande information och alla nödvändiga redskap ingår, och man får en första översikt inom några minuter.

Fördomar om HIV
"HIV? Jag? Nej, så kan det inte vara!"
"Det är bara drogmissbrukare och homosexuella får det! Jag är varken den ena eller den andra."
Tyvärr tror många fortfarande att påståendena ovan är sanna. Det är visserligen sant att risken för infektion i dessa samhällsklasser är särskilt hög, men det betyder inte att alla andra sociala grupper är helt uteslutna. HI-viruset är närvarande i alla åldrar, grupper och sociala klasser. Även om du tror att din livsstil helt utesluter en infektion, så finns det alltid en kvarvarande risk eftersom en enda sexuell- eller blodkontakt med en HIV-positiv person är tillräcklig för att bli infekterad. På 1980-talet hände det till och med att infektioner ägde rum via blodtransfusioner eller medicinska produkter som härrör från blod, även om den risken nu är borta. Likväl kan den bortkastade sprutan i parken där du stuckit dig få stora konsekvenser, eftersom det också finnas rester av blod på den.

Tyvärr, som en del av vården, finns det inget rutinmässigt HIV-test. Den som vill ha säkerhet kan få en bra och pålitlig överblick med ett hemtest. Många patienter blir irriterade när läkare föreslår att de ska göra ett HIV-test, så det är ofta en utmaning för läkarkåren att få folk att testa sig. I många europeiska länder har det visat sig att sedan hemtester blev godkända, har det minskat antalet orapporterade infekterade personer kraftigt. Bekymrade patienter får snabbare medicinskt stöd, och får tips och råd om hur de slipper känna sig begränsade i livet efter att ha smittas. Ju tidigare man får medicinsk hjälp och behandling, desto längre bibehåller man en god hälsa - även med en HIV-infektion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Följ mig på Instagram @johannasfotografier